Verpomp voorzieningen kunnen geplaatst worden voor verschillende redenen. Dit kan gaan om een storing, schade of bij onderhoud.

Wij zijn ingericht om bij een storingen, of gekoppeld aan onderhoud aan pompinstallaties, een tijdelijke oplossing aan te bieden. Hiervoor hebben we verschillende pompen met verschillende type aandrijvingen compleet met een slangen en/of leiding pakket.

Wat van belang is, is wat mag en kan geplaatst worden in de situatie. Dit kan uit een noodsituatie bestaan waarbij een product zo snel en veilig mogelijk wordt verpompt. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld een lekkende tank of een defecte ladingpomp.

De opdracht kan ook bestaan uit een van tevoren opgezet plan, compleet met een back-up pomp met niveaumeting, overvulbeveiliging en eventueel tijdelijk aangesloten op bestaande installatie aan boord of terminal.

Door deze dienst toe te passen op de installatie, tijdens het onderhoud of bij een storing, kan het proces gewoon of beperkt doordraaien en dit kan vooral voor een langere periode een hoop verloren inkomsten schelen.

Over TN